ศูนย์ซ่อมกล้องราคาถูก จำหน่ายกล้องมือสองและอุปกรณ์กล้องทุกชนิด ซ่อมเลนส์ J,J1,J2 ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้งด่วนรอรับราคาถูก ซ่อมเลนส์,โฟกัสเสีย,ซูมติด
เกี่ยวกับ บริษัท แคมเวิลด์เซอร์วิส จำกัด
 
pic4


    ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ อิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ ไอที และสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ครบวงจร แนวคิวในการทำธุรกิจของ Camworld Service ยังเน้นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างโลกสีเขียว เช่น การซ่อมกล้องให้ใช้งานได้ดีดั่งเดิม มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เป็นการช่วยลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรโลกที่ในขบวนการผลิตกล้องใหม่ทดแทน...

  • ธุรกิจหลัก ดำเนินธุรกิจหลักด้านศูนย์บริการซ่อมกล้องและธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ อิเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอที ครบวงจร มีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการซ่อมกล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ และ อุปกรณ์การถ่ายภาพ โดย มีแผนงานที่ขยายสาขา และเว็บไซต์ ให้บริการลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น ทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ
  • เป้าหมายธุรกิจ เป็นบริษัท ศูนย์ซ่อมกล้องที่มีคุณภาพสูง มุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพ และมีความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ซ่อมกล้อง
ซ่อมกล้องด่วน
ปรึกษาเรื่องกล้อง
จอมืด,จอดับ,จอแตก
เปิดไม่ติด,แบตเสื่อม
แฟลชเสีย,เลนส์พัง
เลนส์สกปรก,เลนส์ขึ้นรา
เปลี่ยนจอ,เปลี่ยนเลนส์
ซื้อขายกล้องอุปกรณ์กล้อง
แบตเตอรี่,ถ่านชาร์จ
ขาตั้งกล้อง,กระเป๋ากล้อง
ฮูดบังแสง แฟลช
อุปกรณ์ทำความสะอาด
ซ่อมกล้องราคาถูก
กล้องดิจิตอลราคาถูก
กล้องมือสองราคาถูก
กล้องวีดีโอ
Nikon D80 ERR
Nikon D90 ERR
เปลี่ยนจอ LCD จอแตก จอดำ
ซ่อมแผง PCB
ซ่อมแผง Mainboard
Flash PCB
error on your camera LCD
ซ่อมกล้องฟรุ้งฟริ้งด่วน
Casio ZR1200
Casio ZR1500
Casio ZR50
Casio TR15
ปุ่มหมุนโหมดหักชำรุด
ล้างเซ็นเซอร์กล้อง
ล้างเลนส์ ทำความสะอาดเลนส์
กล้องขึ้น Error
Error01,Error09,Error99
Error07,Error e32
Error 20,Error 30
Olympus E-PL3 Shutter Error
Olympus E-PL5 จอแตก
Olympus E-PL5 จอมืด
Olympus E-PL7 จอมืด
Lens 14-42 Error
Lens 14-42 เลนส์เสีย