Express Camera Repair Service
 
 
Steps taken to repair it.
 • ลงทะเบียนแจ้งซ่อมทางเว็บไซต์ หรือหน้าร้านสาขา หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-9926822,082-4503436
 • ทางบริษัทจะแจ้งการประเมินราคาเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้ายืนยันการซ่อม
  *กรณีการประเมินราคาเบื้องต้น เมื่อช่างตรวจสอบแล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะแจ้งลูกค้าก่อนลงมือซ่อม
  *กรณีลูกค้าแจ้งซ่อมทางเว็บไซต์ กรุณาส่งกล้องที่จะซ่อมมาตามที่อยู่ด้านล่าง
  บริษัท แคมเวิลด์เซอร์วิส จำกัด เซียร์รังสิต ชั้น 4 ห้อง FA007 99 หมู่ 8 ต.คูคต อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
  *กรณีแจ้งการประเมินราคาเบื้องต้นแล้วลูกค้าไม่ซ่อม รับกล้องคืนไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นกรณีส่งกลับทางไปรษณีย์ (EMS) เสียค่าบริการตามความเหมาะสม
 • ทางบริษัทดำเนินกาซ่อมและจะแจ้งเมื่อซ่อมและตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้ามารับกล้องและชำระค่าซ่อมหน้าร้านสาขา หรือให้จัดส่งไปรษณีย์(EMS) ค่าบริการจัดส่ง 50 บาททั่วประเทศ(โดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร) พร้อมใบประกันหลังการซ่อม
A repair notice.
Security Code Input